Valgdistrikter WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Updated: 8/30/2021 3:49:20 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 30.08.2021 00:00

Effective date: 30.08.2021 00:00

The alert message: WFS-tjeneste som leverer datasettet Valgdistrikter er nå tilgjengelig.