Hiking and outdoor recreation routes WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/8/2018 3:15:32 PM

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 08/08/2018

Effective date: 08/08/2018

The alert message: 1. Nytt lag som heter Tilrettelegging for: Benker/bord, Bro, Brygge, Bål-/grillplass, Båtutsettingsrampe (båt,kano og kajakk), Hytte,Informasjonsskilt/tavle, Kiosk/serveringssted, Markbearbeiding, Parkeringsplass, Skitrekk, Stupebrett/badetrapp, Teltplass, Toalett, Baderampe, Annen Tilrettelegging, Badeplass, Hytte betjent, Hytte selvbetjent, Hytte ubetjent, Gapahuk, Utsiktspunkt, Severdighet, Kulturminne, Trimpost/turkasse. 2. Nytt lag som viser prepareringstype for objekttypen skiløype.