Hiking and outdoor recreation routes WMS

Status: Retired
Updated: 08.08.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 08.08.2018 00:00

Effective date: 08.08.2018 00:00

The alert message:

  1. Nytt lag som heter Tilrettelegging for:
    Benker/bord, Bro, Brygge, Bål-/grillplass, Båtutsettingsrampe (båt,kano og kajakk), Hytte,Informasjonsskilt/tavle, Kiosk/serveringssted, Markbearbeiding, Parkeringsplass, Skitrekk, Stupebrett/badetrapp, Teltplass, Toalett, Baderampe, Annen Tilrettelegging, Badeplass, Hytte betjent, Hytte selvbetjent, Hytte ubetjent, Gapahuk, Utsiktspunkt, Severdighet, Kulturminne, Trimpost/turkasse.

  2. Nytt lag som viser prepareringstype for objekttypen skiløype.