Truede arter - kartleggingsmangler

Status: Valid
Updated: 03.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: W3C:REST

Alert date: 03.11.2023 11:03

Effective date: 01.11.2023 11:03

The alert message:

Nytt datasett som viser estimerte kartleggingsmangler for artsgruppene karplanter, insekter og edderkoppdyr, moser, sopp og lav.