Toporaster 4 WMS

Status: Retired
Updated: 18.03.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 18.03.2020 00:00

Effective date: 18.06.2020 00:00

The alert message:

Toporaster 4 WMS (https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/toporaster-4-wms/430b65ec-8543-4387-bf45-dbb5ce4bf4c8) tar over for Toporaster 3 wms (https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/toporaster-3/13e15833-8d94-4b89-a53d-eb8da289677b) om 3 måneder fra dags dato.

Toporaster 4 WMS er en offisielle tjeneste fra dagens dato.