Topographic Map Norway

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/5/2018 1:24:53 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMTS

Alert date: 05/01/2018

Effective date: 05/01/2018

The alert message: Topografisk norgeskart 4 cache erstatter Topografisk norgeskart 2 cache og er tilgjengelig fra dagens datoen. Topografisk norgeskart 4 cache vil ikke inneholde Matrikkel data. Matrikkel data kan bli funnet i en egen wms-tjeneste kalt Matrikkel Enkel WMS.