Topographic Map Norway

Status: Retired
Updated: 05.01.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMTS

Alert date: 05.01.2018 00:00

Effective date: 05.01.2018 00:00

The alert message:

Topografisk norgeskart 4 cache erstatter Topografisk norgeskart 2 cache og er tilgjengelig fra dagens datoen. Topografisk norgeskart 4 cache vil ikke inneholde Matrikkel data. Matrikkel data kan bli funnet i en egen wms-tjeneste kalt Matrikkel Enkel WMS.