Topographic Norway map 3

Status: Retired
Updated: 20.03.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 20.03.2018 00:00

Effective date: 02.04.2018 00:00

The alert message:

Topografisk norgeskart 3 blir fjernet da den er erstattet av Topografisk Norgeskart. Fjerning vil skje i begynnelsen av April.