Topografisk norgeskart 2

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/16/2016 2:19:46 PM

Details service alert

Alert type: Fjernet tjeneste

Type: OGC:WMS

Alert date: 16/12/2016

Effective date: 16/03/2017

The alert message: wms.topo2 vil bli erstattet av wms.topo3. Innholdet vil forbli den samme, bare url'en vil endre seg.