Topographic Norway map 2 cache

Status: Retired
Updated: 05.01.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMTS

Alert date: 05.01.2018 00:00

Effective date: 05.04.2018 00:00

The alert message:

Topografisk norgeskart 2 cache vil erstattes av Topografisk norgeskart 4 cache om 3 måneder fra varslingsdato 05.01.2018. Topografisk norgeskart 4 cache vil ikke inneholde Matrikkel data. Matrikkel data kan bli funnet i en egen wms-tjeneste kalt Matrikkel Enkel WMS.