Accessibility WMS

Status: Retired
Updated: 29.08.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data content

Type: OGC:WMS

Alert date: 29.08.2018 00:00

Effective date: 29.11.2018 00:00

The alert message:

Det har kommet en del endringer i data, bl.a. nye attributer ved HC-parkeringsplasser i tettsteder, ny objekttype skiløype, mulighet til å velge"Tre" som veidekke for veier i tettsteder ig turveier og angi "Plankeavstand", Vanskelig tilgjengelig = Delvis tilgjengelig, HC parkering tettsted – tilgjengelighetsvurdering for elektrisk rullestol er tatt vekk, Boolean values (True/False) instead of Ja/Nei kodeliste - dette vises som t/f