Accessibility WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/29/2018 12:46:36 PM

Details service alert

Alert type: Changed data content

Type: OGC:WMS

Alert date: 29/08/2018

Effective date: 29/11/2018

The alert message: Det har kommet en del endringer i data, bl.a. nye attributer ved HC-parkeringsplasser i tettsteder, ny objekttype skiløype, mulighet til å velge"Tre" som veidekke for veier i tettsteder ig turveier og angi "Plankeavstand", Vanskelig tilgjengelig = Delvis tilgjengelig, HC parkering tettsted – tilgjengelighetsvurdering for elektrisk rullestol er tatt vekk, Boolean values (True/False) instead of Ja/Nei kodeliste - dette vises som t/f