Accessibility WMS

Status: Retired
Updated: 18.05.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Inadequate updating of data source

Type: OGC:WMS

Alert date: 18.05.2022 14:39

Effective date: 18.05.2022 14:39

The alert message:

Import av data til Tilgjengelighet2 er stanset da den har blitt overtatt av Tilgjengelighet 3 og skal slettes 28. Juli. Tjenesten vil ikke lenger inneholde oppdaterte data. Tilgjengelighet3 har overtatt oppføringen i Kartkatalogen