Accessibility – populated areas

Status: Retired
Updated: 10.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 24.11.2021 13:44

Effective date: 24.02.2022 13:44

The alert message:

To modeller er lagt om til en modell for Tilgjengelighet Tilgjengelighet_1_3_JaNei_unik
Kodeliste Dekke - DekkeFasthet
Ny kodeliste DekkeMateriale
gjelder: TettstedVei, Turvei, Sittegruppe, FriluftGrillBålplass, FriluftGapahuk, TettstedParkeringsområde,
FriluftParkeringsområde, FriluftFiskeplassBrygge
Valg av Dekke = Tre utløser spørsmål etter plankeavstand hos alle objekter som bruker kodelisten