Accessibility – populated areas

Status: Retired
Updated: 25.03.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 25.03.2019 00:00

Effective date: 30.04.2019 00:00

The alert message:

Endret innhold og struktur
Innføring datatype: Rampe og Trapp
Innføring av flere nye attributter
Innføring av ny FeatureType "Sittegruppe" i TilgjengelighetTettsted