Accessibility – populated areas WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/11/2018 4:01:46 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 11/10/2018

Effective date: 11/10/2019

The alert message: WFS-tjeneste for datasettet "tilgjengelighet - tettsted" er nå etablert. Se metadataoppføring for URL.