Accessibility – populated areas WFS

Status: Retired
Updated: 11.10.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 11.10.2018 00:00

Effective date: 11.10.2019 00:00

The alert message:

WFS-tjeneste for datasettet "tilgjengelighet - tettsted" er nå etablert. Se metadataoppføring for URL.