Accessibility – recreational areas WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/29/2018 12:48:45 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 29/08/2018

Effective date: 29/11/2018

The alert message: Det har kommet en del endringer i data, bl.a. ny objekttype skiløype, mulighet til å velge"Tre" som veidekke for turveier og angi "Plankeavstand", Vanskelig tilgjengelig => Delvis tilgjengelig, Boolean values (True/False) instead of Ja/Nei kodeliste - dette vises som 0/1 (0 = false, 1 = True)