Accessibility – recreational areas WFS

Status: Retired
Updated: 29.08.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 29.08.2018 00:00

Effective date: 29.11.2018 00:00

The alert message:

Det har kommet en del endringer i data, bl.a. ny objekttype skiløype, mulighet til å velge"Tre" som veidekke for turveier og angi "Plankeavstand", Vanskelig tilgjengelig => Delvis tilgjengelig, Boolean values (True/False) instead of Ja/Nei kodeliste - dette vises som 0/1 (0 = false, 1 = True)