Tettsteder WFS

Status: Retired
Updated: 10.08.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 10.08.2020 00:00

Effective date: 10.08.2020 00:00

The alert message:

Ny WFS-tjeneste for datsettet Tettsteder WFS. Tjenesten inneholder alle tilgjengelige årganger og erstatter tjenestene som kun inneholder data for enkelte år.