Tettsteder WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/10/2020 10:13:25 AM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 10/08/2020

Effective date: 10/08/2020

The alert message: Ny WFS-tjeneste for datsettet Tettsteder WFS. Tjenesten inneholder alle tilgjengelige årganger og erstatter tjenestene som kun inneholder data for enkelte år.