Tettsteder 2019

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/11/2020 9:06:27 AM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 11/02/2020

Effective date: 11/05/2020

The alert message: Tettsteder 2019 er nå tilgjengelig for nedlasting.