Urban settlements 2016 WFS

Status: Retired
Updated: 10.08.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WFS

Alert date: 10.08.2020 00:00

Effective date: 10.11.2020 00:00

The alert message:

Tjenesten erstattes av "Tettsteder WFS" som inneholder alle årganger. Ny tjeneste finnes her: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/tettsteder-wfs/b27650ca-a971-4b82-be73-1a2c02fef2b1