Urban settlements 2016 WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/10/2020 9:59:58 AM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WFS

Alert date: 10/08/2020

Effective date: 10/11/2020

The alert message: Tjenesten erstattes av "Tettsteder WFS" som inneholder alle årganger. Ny tjeneste finnes her: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/tettsteder-wfs/b27650ca-a971-4b82-be73-1a2c02fef2b1