Svalbard Matrikkel2 WMS

Status: Retired
Updated: 07.07.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 07.07.2021 00:00

Effective date: 07.10.2021 00:00

The alert message:

Tjenesten Svalbard Matrikkel WMS (https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/svalbard-matrikkel-wms/0ad7c206-7988-4687-9ff3-ce9c79d2d8e2) skal slettes og erstattes med Svalbard2 Matrikkel WMS
(https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/svalbard-matrikkel2-wms/6c8a1ac7-c7b4-4fd4-b8aa-bfba3d85a6c8), 3 måneder fra dags dato