Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/6/2018 12:52:11 PM

Details service alert

Alert type: Changed data content

Type: OGC:WMS

Alert date: 06/12/2018

Effective date: 06/12/2018

The alert message: Datainnholdet er oppdatert slik at tjenesten viser oppdatert data som er i henhold til filproduksjonen.