Stemmekretser WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Updated: 8/26/2021 9:27:54 AM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 26.08.2021 00:00

Effective date: 26.08.2021 00:00

The alert message: WFS-tjeneste som leverer datasettet Stemmekretser er nå tilgjengelig.