Constituency boundaries

Status: Retired
Updated: 28.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:OFFLINE

Alert date: 28.06.2023 14:05

Effective date: 01.07.2023 14:05

The alert message:

Stemmekretser til bruk ved valg var tidligere lagt under metadataoppføringen "Stemmekretser". På grunn av overgang til nytt system for forvaltning og distribusjon, er det skilt på brukerbehovene forvaltning (gjeldende kommunenummer) og valggjennomføring (framtidig kommunenummer). Denne oppføringen inneholder framtidige kommunenumre, og kan benyttes til å koble valgresultater mot geodata.