Constituency boundaries

Status: Retired
Updated: 28.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Changes in title

Type: GEONORGE:OFFLINE

Alert date: 28.06.2023 14:00

Effective date: 01.07.2023 14:00

The alert message:

Metadataoppføringen "stemmekretser" har byttet navn til "stemmekretser - til kommunal forvaltning". Tidligere inneholdt denne oppføringen data for både forvaltning (med gjeldende kommunenummer) og valggjennomføring (framtidig kommunenummer). På grunn av overgang til ny løsning for forvaltning og distribusjon er det skilt på disse to brukerbehovene. Denne oppføringen dekker nå behovene ved kommunal forvaltning, og inneholder gjeldende kommunenummer.