Stemmekretser - forenklet og tilpasset OGC API - Features

Status: Retired
Updated: 28.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:OAPIF

Alert date: 28.06.2023 13:47

Effective date: 01.08.2023 13:47

The alert message:

Ny tjeneste som består av inndelingene stemmekrets, kommune og fylke som kan benyttes til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. Data er spesielt tilpasset for at brukeren skal kunne koble og vise valgresultater. Områdene er klippet etter kystkontur, og er forenklet/generalisert. Data inneholder kommune- og fylkesdelingene som trer i kraft 1.1.2024, siden valget skal gjennomføres på denne inndelingen.