Names from the Central Register of Place Names (SSR)

Status: Retired
Updated: 08.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 08.02.2019 00:00

Effective date: 08.02.2019 00:00

The alert message:

Nytt forenklet datasett fra stedsnavnsregisteret, der dokumentasjon pÄ bruk og "ulovlige" skrivemÄter er fjernet fra dataene. Datasettet oppdateres ukentlig fra sentralt stedsnavnsregister.