Names from the Central Register of Place Names (SSR)

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/8/2019 3:03:04 PM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 08/02/2019

Effective date: 08/02/2019

The alert message: Nytt forenklet datasett fra stedsnavnsregisteret, der dokumentasjon på bruk og "ulovlige" skrivemåter er fjernet fra dataene. Datasettet oppdateres ukentlig fra sentralt stedsnavnsregister.