Names from the Central Register of Place Names (SSR)

Status: Valid
Updated: 06.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 06.06.2024 12:20

Effective date: 06.06.2024 12:20

The alert message:

Lagt til egenskapene matrikkelreferanse og vegreferanse på objekttype Sted. Disse to peker til datatypene Matrikkelenhetsreferanse og Vegreferanse.
Matrikkelenhetsreferanse inneholder egenskapene:
kommunenummer
gaardsnummer
bruksnummer
festenummer
seksjonsnummer
Vegreferanse inneholder egenskapene:
kommunenummer
adressekode
Ny UML-modell finnes her:
https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FDF80BA0_EAC4_47bb_8BA1_715A9CC6524D