Statistical units - Basic District Units

Status: Retired
Updated: 10.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New administrative divisions

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 10.01.2022 08:26

Effective date: 10.01.2022 08:26

The alert message:

Datasettet inneholder nå grunnkretser gjeldende for 2022.
Datasett med grunnkretsinndelingen for 2021 er å finne i historiske versjoner av datasettet: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/02b6c97b-63da-4d46-9a70-6e9ef3442d54