Statistical units - Basic District Units

Status: Valid
Updated: 28.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 28.06.2023 14:14

Effective date: 28.09.2023 14:14

The alert message:

På grunn av overgang til forvaltning av disse dataene i Nasjonal inndelingsbase, vil data fra høsten 2023/nyttår 2024 være i henhold til ny UML-modell.