Statistiske enheter grunnkretser 2018 WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 6/29/2018 9:04:07 AM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 29/06/2018

Effective date: 29/09/2018

The alert message: Det er opprettet WFS-tjeneste for datasettet "Statistiske enheter grunnkretser 2018".