SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/7/2020 8:46:06 AM

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 07/02/2020

Effective date: 07/05/2020

The alert message: Følgende kartlag tas ut og legges inn i ny egen wms som heter sr16_beta: SRRBMObeta SRRBMUbeta SRRBONITETFbeta SRRBONITETGbeta SRRBONITETLbeta SRRMHOYDEbeta SRRTRESLAGbeta SRRVOLMBbeta SRRVOLUBbeta Adresse til ny wms er: https://wms.nibio.no/cgi-bin/sr16_beta?VERSION=1.3.0