SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - WMS

Status: Retired
Updated: 07.02.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 07.02.2020 00:00

Effective date: 07.05.2020 00:00

The alert message:

Følgende kartlag tas ut og legges inn i ny egen wms som heter sr16_beta:
SRRBMObeta
SRRBMUbeta
SRRBONITETFbeta
SRRBONITETGbeta
SRRBONITETLbeta
SRRMHOYDEbeta
SRRTRESLAGbeta
SRRVOLMBbeta
SRRVOLUBbeta

Adresse til ny wms er: https://wms.nibio.no/cgi-bin/sr16_beta?VERSION=1.3.0