SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - WMS

Status: Retired
Updated: 21.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 21.12.2022 14:49

Effective date: 21.12.2022 15:00

The alert message:

SR16 ble heldekkende høst-2022 og det publiseres nå nye egenskaper i rasterversjonen/wms.

Følgende kartlag er nye:
Bonitet - SRRBONITET
Overhøyde – SRROHOYDE
Grunnflatemiddeldiameter -SRRDIAMMIDDEL
Grunnflatemiddeldiameter >8cmBHD - SRRDIAMMIDDEL_ge8
Grunnflate – SRRGRFLATE
Kronedekning – SRRKRONEDEK
Leaf Area Index - SRRLAI
Treantall - SRRTREANTALL
Treantall >8 cm BHD-SRRTREANTALL_ge8
Treantall >10 cm BHD-SRRTREANTALL_ge10
Treantall >16 cm BHD-SRRTREANTALL_ge16

 I tillegg vil det bli varslet at redundante egenskaper fra Betaversjonen fjernes.