SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - WMS

Status: Retired
Updated: 28.06.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 28.06.2019 00:00

Effective date: 28.09.2019 00:00

The alert message:

Vi har lagt til et dekningskart for SR16 som viser områder som er publisert og områder der det ikke er fullstendige data.