SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 6/28/2019 1:59:20 PM

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 28/06/2019

Effective date: 28/09/2019

The alert message: Vi har lagt til et dekningskart for SR16 som viser områder som er publisert og områder der det ikke er fullstendige data.