SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/1/2019 10:11:33 AM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 01/04/2019

Effective date: 01/06/2019

The alert message: Lagt til prosjektområdet VTA (Vestfold, Telemark, Agder). Rastere er nå basert på .vrt filer. Leveranseformatet er uendret (geotiff). Tall i egenskaper oppgis med en desimal. Følgende egenskaper endres i tråd med produktspesifikasjonen: Lagt til layer SRVVOLUB og SRRVOLUB Egenskap SRVHOYDE endrer navn til SRVHOYDEM Egenskap SRRHOYDE endrer navn til SRRHOYDEM Egenskap SRVVOLUM endrer navn til SRVVOLMB Egenskap SRRVOLUM endrer navn til SRRVOLMB