SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - WMS

Status: Retired
Updated: 10.02.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed level of quality of data

Type: OGC:WMS

Alert date: 10.02.2023 10:03

Effective date: 10.05.2023 10:03

The alert message:

SR16 ble heldekkende i høst og det publiseres nå nye egenskaper i rasterversjonen.
Følgende kartlag går ut:
Bonitet gran - SRVBONITETG
Bonitet furu - SRVBONITETF
Bonitet lauv – SRVBONITETL