SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/4/2019 11:23:17 AM

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 04/07/2019

Effective date: 04/07/2019

The alert message: Vi har utvidet WMS-tjenesten om fire nye kartlag som inneholder SR16 beta-data. Det er mulig nå å se på beta-data adskilt fra SR16 original-data.