SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - WMS

Status: Retired
Updated: 04.07.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 04.07.2019 00:00

Effective date: 04.07.2019 00:00

The alert message:

Vi har utvidet WMS-tjenesten om fire nye kartlag som inneholder SR16 beta-data. Det er mulig nå å se på beta-data adskilt fra SR16 original-data.