SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - WMS

Status: Retired
Updated: 21.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 21.12.2022 14:55

Effective date: 21.03.2023 14:55

The alert message:

SR16 ble heldekkende høsten 2022 og det er publisert en del nye egenskaper (se egen varsel) i rasterversjonen/wms.
Følgende tre kartlag vil utgå:
Bonitet gran - SRRBONITETG
Bonitetfuru - SRRBONITETF
Bonitetlauv – SRRBONITETL