SR16 - Skogressurskart 16x16 meter - WMS

Status: Retired
Updated: 01.04.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 01.04.2019 00:00

Effective date: 01.04.2019 00:00

The alert message:

Lagt til layer SRVVOLUB og SRRVOLUB
Egenskap SRVHOYDE endrer navn til SRVHOYDEM
Egenskap SRRHOYDE endrer navn til SRRHOYDEM
Egenskap SRVVOLUM endrer navn til SRVVOLMB
Egenskap SRRVOLUM endrer navn til SRRVOLMB