SR16-beta - Skogressurskart 16x16 meter betaversjon

Status: Retired
Updated: 10.02.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 10.02.2023 10:07

Effective date: 10.05.2023 10:07

The alert message:

SR16 ble heldekkende i høst og kartlaget om prediksjonsår utgår.
Prediksjonsår - SRRPREDAARbeta

Grunnen til det er at hele datasettet nå har et homogent prediksjonsår/referanseår som for tiden er 2022.