SR16-beta - Skogressurskart 16x16 meter betaversjon

Status: Valid
Updated: 16.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 16.05.2024 15:08

Effective date: 15.08.2024 08:00

The alert message:

Det er lagt til to nye kartlag i SR16-Beta. Kartlagene er tilgjengelig i WMSen.
SRRSJIKTNINGbeta
SRRDRIFTSKOSTbeta