Skogbruksplan - Miljøregistreringer i skog - MiS-figurer - WMS

Status: Retired
Updated: 25.10.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 25.10.2016 00:00

Effective date: 25.01.2017 00:00

The alert message:

WMS-tjenesten Skogbruksplan endret URL våren 2015. Den nye URL-en er http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/skogbruksplan? Melding om dette ble sendt ut i desember 2015.
Den gamle URL-en er http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/splan? Denne legges ned på ikrafttredelsesdato.