Forestry - Environmental records - Habitats - WMS

Status: Retired
Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 26.02.2019 00:00

Effective date: 26.05.2019 00:00

The alert message:

Ikke-utvalgte livsmiljø er nå med i nye livsmiljø-layere.
Nye layers heter det samme som tidligere, med _all bak.
Gruppelaget heter Livsmiljoer.
Gruppelaget Livsmiljoer_alle og tilhørende layers blir fjernet 26. mai.