Forestry - Environmental records - Habitats - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/26/2019 12:32:47 PM

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 26/02/2019

Effective date: 26/05/2019

The alert message: Ikke-utvalgte livsmiljø er nå med i nye livsmiljø-layere. Nye layers heter det samme som tidligere, med _all bak. Gruppelaget heter Livsmiljoer. Gruppelaget Livsmiljoer_alle og tilhørende layers blir fjernet 26. mai.