Skogbruksplan - Miljøregistreringer i skog - MiS-figurer - WMS

Status: Retired
Updated: 07.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Alert date: 07.02.2019 00:00

Effective date: 07.05.2019 00:00

The alert message:

Skogbruksplan-wms:

Ikke-utvalgte livsmiljø er nå med i nye livsmiljø-layere. Nye layers heter det samme som tidligere, med _all bak. Gruppelaget heter Livsmiljoer. Gruppelaget Livsmiljoer_alle og tilhørende layers blir fjernet 7. mai.