Forestry - Environmental records - Habitats - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Updated: 8/2/2021 8:12:31 AM

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 02.08.2021 00:00

Effective date: 02.11.2021 00:00

The alert message: Layeret Aldersklasser i skog blir fjernet 02.11.2021. Det er lagt til et nytt layer hogstklasser som erstatter Aldersklasser i skog. Det er også lagt til et nytt layer i tjenesten; aldersklasser_eldste_skogen.