Forestry - Environmental records - Habitats - WMS

Status: Retired
Updated: 02.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 02.08.2021 00:00

Effective date: 02.11.2021 00:00

The alert message:

Layeret Aldersklasser i skog blir fjernet 02.11.2021. Det er lagt til et nytt layer hogstklasser som erstatter Aldersklasser i skog. Det er også lagt til et nytt layer i tjenesten; aldersklasser_eldste_skogen.