Sjøkart - Maritim infrastruktur

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/7/2021 8:30:13 AM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 07/01/2021

Effective date: 07/01/2021

The alert message: Datasettet Sjøkart - Maritim infrastruktur er nå tilgjengelig for nedlasting.