Depth data

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/15/2020 3:24:58 PM

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 15/07/2020

Effective date: 16/07/2020

The alert message: Leveransen inkluderer nå kvalitetsinformasjon i form av objekttypen Datakvalitet som peker til kodeliste Catzoc.