Depth data

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/15/2020 3:29:45 PM

Details dataset alert

Alert type: Format changes

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 15/07/2020

Effective date: 16/07/2020

The alert message: Datasettet produseres nå i formatene SOSI, GML, FGDB (nytt) og PostGIS (nytt). Leveranse av filer i Shape-format utgår.