Sirkumpolært arktisk grunnkart cache

Status: Retired
Updated: 02.09.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Ny tjeneste

Type: OGC:WMTS

Alert date: 02.09.2016 00:00

Effective date: 03.10.2016 00:00

The alert message:

Sirkumpolært arktisk grunnkart cache vil ta over for Barentswatch grunnkart cache