Centre zones 2018 WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/10/2020 2:27:04 PM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WFS

Alert date: 10/08/2020

Effective date: 10/11/2020

The alert message: Tjenesten erstattes av samletjeneste som inneholder alle tilgjengelige årganger av datasettet. Ny tjeneste finnes her: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/sentrumssoner-wfs/5247832f-9f6d-46c6-a1ff-9d0fa5371ec1