Satellite data - Sentinel-2 - Cloudless mosaic WMS

Status: Valid
Updated: 24.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 24.04.2024 08:53

Effective date: 24.04.2024 08:53

The alert message:

Wms-tjenesten er utvidet med et lag som viser årsversjonen fra 2023 - Sentinel-2 Skyfri mosaikk 2023