Acoustic backscatter, confidential data

Status: Retired
Updated: 16.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Changes in title

Type: GEONORGE:OFFLINE

Alert date: 16.03.2021 00:00

Effective date: 16.03.2021 00:00

The alert message:

Datasett med tidligere tittel/navn "Bunnreflektivitet, konfidensielle data" har endret tittel/navn til "Relativ bunnhardhet, konfidensielle data". Dette for å unngå misforståelser da dette datasettet er koblet til kartlag "Relativ bunnhardhet" i tjenesten MarinBunnsedimenterWMS.