Reguleringsplanforslag

Status: Retired
Updated: 12.02.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:FILEDOWNLOAD

Alert date: 12.02.2021 00:00

Effective date: 12.02.2021 00:00

The alert message:

Reguleringsplanforslag som er synkronisert fra kommunenes originale forvaltningsdatabaser inn til den nasjonale kopien som distribueres gjennom Geonorge.